Organizator

IAA Srbija (Međunarodno udruženje za marketinške komunikacije) je strukovno udruženje posvećeno promovisanju slobode tržišnih komunikacija uz poštovanje etičkih standarda struke. Asocijacija predstavlja interese svih disciplina u oblasti marketinških komunikacija – oglašivača, agencija i medijskih kompanija. Pored promocije slobode oglašavanja i jačanja profesionalnog pristupa i kulture oglašavanja, IAA je važan faktor u definisanju zakonskih i samoregulativnih akata. Asocijacija je inicijator više projekata koji su usmereni na podsticanje razvoja marketinške industrije u Srbiji u sferi edukacije, organizovanja međunarodnih festivala, regulative i samoregulative.

Jedan od osnovnih postulata delovanja IAA predstavlja unapređenje struke. Misija Asocijacije obuhvata niz aktivnosti koje doprinose razvoju struke, pre svega kroz edukaciju. Posmatrajući dugoročno, najbolji rezultati se postižu kroz edukovanje mladih, budućih kadrova, onih za koje smatramo ili priželjkujemo da će predstavljati stubove struke u bližoj i nešto daljoj budućnosti.

AcademIAA je najobimniji i najintenzivniji edukativni program koji organizuje jedan nacionalni ogranak u IAA globalnoj mreži.

Organizacioni odbor

Organizacioni odbor čine ljudi zaslužni za inicijalno kreiranje programa AcademIAA. Čine ga istaknuti članovi seniora IAA koji su 2016, zajedno sa članovima Young Professionals, lansirali ovaj koncept edukacije.

Organizacioni odbor

Organizacioni tim čine mladi zaljubljenici u marketing, koji baš kao i ti žele da steknu nova znanja i budu deo jedinstvenog projekta.

© 2023 Sva prava zadržana.