BlogShare

Panel: Offline mediji (radio, OOH, print) – Specifičnosti svakog kanala, načini konzumacije, kako se svaki od ovih kanala moze efikasno upotrebiti u komunikaciji sa potrošačima