BlogShare

Online mediji: social, video, programmatic, search – Specifičnosti svakog kanala, načini konzumacije, kako se svaki od ovih kanala moze efikasno upotrebiti u komunikaciji sa potrošačima