BlogShare

Brand vs activation / long terms vs short term / kako napraviti balans izmedju brend I prodajne komunikacije u kampanjama usmerenim ka potrošačima