AcademIAA

ORGANIZATOR

AcademIAA je edukativni program International Advertising Association – Serbian Chapter (IAA Srbija). Kreiran je od strane uglednih članova IAA, seniora i juniora, 2016. godine kao odgovor na potrebu za postojanjem ovakvog formata (godinama, pa i decenijama unazad). Mladi ljudi, sa malo iskustva (ili bez njega) u oblasti tržišnih komunikacija, tragali su za načinom kako da dođu do praktičnih znanja i, što je još važnije, kako da steknu sliku o različitim poslovima koje struka podrazumeva. Hteli smo da kreativce upoznamo sa radom medijskih agencija, digitalce uputimo u različita istraživanja, mlade koji su započeli karijere u marketing sektorima kompanija upoznamo sa agencijskim svetom, itd.

IAA Srbija je jedno od najuglednih strukovnih udruženja u zemlji. Deo je međunarodne mreže od preko 4 hiljade profesionalaca u oblasti tržišnih komunikacija. Okuplja domaće stručnjake na najvišim pozicijama u kompanijama, agencijama i medijima koji su svesni značaja ulaganja u znanje generacija koje dolaze. Misija Asocijacije obuhvata niz aktivnosti koje doprinose razvoju struke, pre svega kroz edukaciju. Posmatrajući dugoročno, najbolji rezultati se postižu kroz edukovanje mladih, budućih kadrova, onih za koje se smatra da će predstavljati stubove struke u bližoj i nešto daljoj budućnosti.

AKTUELNE I INTRIGANTNE TEME

S obzirom na to da svako vreme iziskuje odgovore na svoja pitanja, polaznici AcademIAA 2021 mogu da očekuju program koji će obuhvatiti aktuelne i intrigantne teme, odnosno sadržaj koji će biti ogledalo stvarnosti, ali i potencijalni kompas za budućnost.

Pored korisnih informacija, iskustava iz prakse i uvida u razne oblasti marketinške struke, veliki benefit je i povezivanje mladih sa kolegama iz drugih firmi i agencija, ali i eminentnim stručnjacima – predavačima.

Kao i prošle godine, AcademIAA se održava u onlajn formatu. Na taj način ovaj program postaje dostupan za širu javnost i veći broj polaznika.

ACADEMIAA PODCAST

Dodatni sadržaj predstavlja i podcast, kao dopuna standardnom delu programa – format koji je drugačiji od ex cathedra pristupa. Podcast je dostupan široj javnosti (na AcademIAA YouTube kanalu i zvaničnom sajtu:  http://academiaa.rs/podcast/.